NĪN atvieglojumu saņemšana
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana politiski represētajām personām (Līvānu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi, ēkām.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Politiski represētā persona.
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē vai elektroniski adresējot iesniegumu brīvā formā Līvānu novada domes Finanšu nodaļai. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Elektroniski nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Iesniegumā par nodokļa atvieglojuma piemērošanu nodokļu maksātājs apliecina, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (uzrādīta kāda) vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Iesniegumam jāpievieno politiski represētās personas apliecības kopija. Iesniedzot iesniegumu klātienē politiskās personas apliecības kopiju nokopē uz vietas Līvānu novada domē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atlaide tiek piemērota un nodokļa pārrēķins veikts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: