Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana, atņemšana un atjaunošana (Līvānu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana vecākam. Bērna pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošana vecākam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams lietu izskatīt likumdošanā noteiktajā termiņā, bāriņtiesa termiņu var pagarināt, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteikto.
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Administratīvo lietu par aizgādības tiesību atņemšanu vai atjaunošanu vecākam bāriņtiesa ierosina:
1. uz viena vecāka iesnieguma pamata;
2. iestādes iniciatīvas pamata;
3. uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.

Lietu par prasības sniegšanu tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem bāriņtiesa ierosina:
1. uz bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata;
2. iestādes iniciatīvas pamata;
3. uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas institūcijas ziņojuma pamata.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Bāriņtiesa - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 20220877
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 302.kabinets
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Bāriņtiesa - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 20220877
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 302.kabinets
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv