Audžuģimenes statusa iegūšana
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Ārpusģimenes aprūpe – audžuģimene (Līvānu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Audžuģimenes statusa iegūšana, atņemšana, izbeigšana. Bērna ievietošana un uzturēšanās izbeigšana audžuģimenē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā.
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:

1. Par laulāto vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai:
1.1 Personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls).
1.2. Iesniegums atzīšanai par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai (oriģināls).
1.3. Ģimenes ārsta, kura aprūpē klients atrodas vismaz sešus mēnešus, izziņu par veselības stāvokli (oriģināls).
1.4. Narkologa atzinums (oriģināls).
1.5. Psihiatra atzinums (oriģināls).
1.6. Psihologa atzinums.

2. Par audžuģimenes statusa piešķiršanu:
2.1. Personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls).
2.2. Bāriņtiesas atzinums par piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai (kopija)
2.3. Apliecība par audžuģimenes mācību programmas apguvi (oriģināls).

3. Par bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā:
3.1. Iesniegums no audžuģimenes ar lūgumu ievietot audžuģimenē konkrētu bērnu vai izbeigt bērna uzturēšanos audžuģimenē minot pamatotu iemeslu (oriģināls).
3.2. Ievietošanas gadījumā - bāriņtiesas lēmuma par audžuģimenes statusa piešķiršanu noraksts (oriģināls vai apstiprināta kopija).
3.3. Ievietošanas gadījumā - citas pašvaldības teritorijā dzīvojošām audžuģimenēm - dzīvesvietas bāriņtiesas sastādīts audžuģimenes sadzīves apstākļu pārbaudes akts (oriģināls vai apstiprināta kopija).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Bāriņtiesa - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 20220877
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 302.kabinets
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Bāriņtiesa - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 20220877
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 302.kabinets
Darba laiki