Kļūdaini ieskaitīto nekustāmā īpašuma nodokļa maksājumu pārskaitīšana un pārmaksu atmaksa (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Nodokļu maksātāju iesniegumu izskatīšana par maksājumu koriģēšanu, pārmaksāto nodokļa summu atmaksāšanu, kā arī pārmaksu pārcelšanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
iespēju robežās atbilde tiek sniegta nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā kopš iesnieguma saņemšanas
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpjuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai elektroniski (elektroniski parakstīts iesniegums). Pieprasot pakalpjumu, iesniedzējs norāda atbildes saņemšanas veidu - pa pastu, e-adresi, elektroniski vai klātienē.
Iesniedz motivētu iesniegumu, pilnvaru (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona), maksājuma uzdevuma kopiju (ja nepieciešams veikt maksājuma korekciju).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Rēzeknes novada pašvaldība
Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienests - klātiene
E-pasts
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbilde (vēstule) uz iesniegumu tiek sniegta ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Atbilde (administratīvais akts) uz iesniegumu tiek sniegta viena mēneša laikā, bet ja objektīvu iemeslu dēļ viena mēneša termiņu ievērot nav iespējams, termiņu var pagarināt līdz četriem mēnešiem, par to paziņojot iesniedzējam.
Atbilstoši iesniedzēja norādītajam atbildes saņemšanas veidam, atbilde tiek nosūtīta pa pastu, e-adresi elektroniski vai klātienē. Klātienē saņemot, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona - pilnvara.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Rēzeknes novada pašvaldība
Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienests - klātiene
E-pasts