Licences saņemšana makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanai
Izvēlētā teritorija: Liepāja (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Nosaukums pašvaldībā: Licencētās makšķerēšanas organizēšana un uzraudzība
Īss apraksts:
Pašvaldība vai tās pilnvarota juridiskā persona vai ūdenstilpes īpašnieks (ar pašvaldības saskaņojumu) organizē licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības un izsniedz attiecīgas licences. Persona licences var iegādāties nolikumā norādītajās vietās.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Liepāja
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Licences iegāde
Ikvienam makšķerniekam jāiegādājas viena no  makšķerēšanas licences veidiem:
- dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) Liepājas ezerā, kā arī Tirdzniecības kanālā no laivas vai krasta periodā no 1. maija līdz 31. maijam – cena 6,00 EUR;
- dienas licence makšķerēšanai Liepājas ezerā periodā no 1. jūnija līdz 30. aprīlim (izņemot spiningošanu no krasta vai ar iebrišanu ūdenī no 1. marta līdz 31. martam), un periodā no 1. jūnija līdz 28. (29.) februārim arī Tirdzniecības kanālā – cena 5,00 EUR;
- vasaras sezonas licence makšķerēšanai Liepājas ezerā no krasta, no laivas vai no motorlaivas no 1.jūnija līdz 31.oktobrim – cena 11,50 EUR;
- gada licence makšķerēšanai Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā, izņemot makšķerēšanu periodā no 1. marta līdz 30. aprīlim no laivas Liepājas ezerā un makšķerēšanu no laivas, no krasta vai ledus Tirdzniecības kanālā – cena 20,00 EUR;
- gada bezmaksas licence makšķerēšanai (bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem, personām, kuras vecākas par 65 gadiem, personām ar invaliditāti un politiski represētām personām, uzrādot personas apliecinošus dokumentus, invaliditātes apliecību vai politiski represētās personas apliecību, daudzbērnu ģimeņu locekļiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem – atbilstoši Liepājas pilsētas pašvaldības apstiprinātajiem sarakstiem).
- Loms jāreģistrē 1 (viena) mēneša laikā pēc licences derīguma termiņa beigām, aizpildot tabulu licences otrajā pusē un nosūtot pa pastu makšķerēšanas organizatoram  biedrībai “Liepājas ezeri”.  Ja licence iegādāta interneta vietnē www.e-pakalpojumi.lv, licences īpašnieks pēc makšķerēšanas lomu reģistrē šajā portālā 1 (viena) mēneša laikā.

Licences var iegādāties:
Elektroniski:
Iegādājoties licenci interneta vietnē www.epakalpojumi.lv
interneta vietnē www.manacope.lv
Klātienē:
Latvijas naftas degvielas stacijās Liepājā un Nīcas novadā – no plkst. 6.00 līdz 22.00,
SIA "Ieroči" – Lielā iela 8, Liepāja, no plkst. 9.00 līdz 18.00,
SIA "Cope" – Rīgas iela 12, Liepāja, no plkst. 9.00 līdz 18.00,
SIA “Virpulis”, veikals “Lielā zivs”,Rīgas iela 24, Liepāja,
SIA “Tabacomen”, veikals “Barrakuda”, Stendera iela 5, Liepāja,
SIA "Vigada", veikals "Piranja", Sina iela 8, Liepāja,
SIA “Kings”, degvielas uzpildes stacijas:
“Mazieviņas”, Kalētu pagasts, Priekules novads,
Priekules pilsēta.

Gada bezmaksas licenci var saņemt biedrībā "Liepājas ezeri", Zvejnieku alejā 11-5, Liepājā, tālruņa Nr.29268311, e-pasts: federacija@apollo.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē LPPA e-adrese
Klātiene Liepājas ezeri
Adrese: Zvejnieku aleja 11A, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 29268311
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Loma reģistrēšana
Makšķerēšanas licences īpašniekam ir jāreģistrē loms tabulā licences otrajā pusē, norādot makšķerēšanas periodu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Loma reģistra iesniegšana
Loma reģistru var iesniegt pa pastu, elektroniski un interneta vietnē www.epakalpojumi.lv. Ja licence iegādāta šajā vietnē,  licences īpašnieks pēc makšķerēšanas lomu reģistrē šajā portālā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Biedrība "Liepājas ezeri"
Adrese: Zvejnieku aleja 11A, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: