Apliecības saņemšana sociālo garantiju nodrošināšanai
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana (Līvānu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna apliecības saņemšana sociālo garantiju nodrošināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērns vecumā no septiņiem gadiem, kā arī pilngadību sasniedzis bērns, par kuru bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāvēršas Līvānu novada Bāriņtiesā.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Bērnam vecumā no septiņiem gadiem:
1. bērna fotogrāfija (3x4 cm).
2. iepriekš izsniegtā apliecība (ja ir bijusi izsniegta).

Pilngadību sasniegušajam bērnam:
1. bērna fotogrāfija (3x4 cm).
2. iepriekš izsniegtā apliecība (ja ir bijusi izsniegta).
3. izglītības iestādes izziņa par to, ka bērns mācās klātienē un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu šajā iestādē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Bāriņtiesa - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 20220877
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 302.kabinets
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Bāriņtiesa - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 20220877
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 302.kabinets
Darba laiki