Papildu aizsardzības sertifikāta pieteikuma iesniegšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Papildu aizsardzības sertifikātu piešķir uz produktu, kas ir "zāļu aktīvā viela vai aktīvo vielu kombinācija" un uz "augu aizsardzības līdzekļa aktīvo vielu vai aktīvo vielu kombināciju". Katram patenta īpašniekam uz vienu produktu piešķir tikai vienu sertifikātu. Sertifikāta pieteikuma iesniegšanas brīdī produktam jābūt aizsargātam ar Latvijā spēkā esošu patentu. Sertifikāta pieteikuma iesniegšanas brīdī produktam jābūt piešķirtai Latvijā derīgai tirdzniecības atļaujai. Minētajai atļaujai jābūt pirmajai atļaujai laist produktu tirgū kā zāles vai kā augu aizsardzības līdzekli Eiropas savienībā vai Eiropas ekonomiskajā zonā
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Patenta īpašnieka profesionālais patentpilnvarnieks
Termiņš:
Papildu sertifikāta piešķiršanas procedūrai nav vienota pakalpojuma saņemšanas termiņa. Par papildu sertifikāta uzturēšanu spēkā maksājama ikgadēja maksa.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Papildu aizsardzības sertifikāta pieteikuma iesniegšana
Pieteikumā jābūt:
1) Lūgumam piešķir papildu aizsardzības sertifikātu;
2) pamatpatenta numuram un izgudrojuma nosaukumam;
3) pirmās tirdzniecības atļaujas Latvijā kopijai, ar kuru identificēts produkts;
4) produkta raksturojumam;
5) dokumentam par pieteikuma maksas samaksu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda Patentu valdes uzaicinājums ierasties pēc papildu aizsardzības sertifikāta.
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
3. solis / Papildu aizsardzības sertifikāta uzturēšanu spēkā
Par papildu aizsardzības sertifikāta uzturēšanu spēkā maksājama ikgadēja maksa.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Papildu aizsardzības sertifikāta īpašnieka maiņa
Papildu aizsardzības sertifikāta (PAS) īpašniekam ir tiesības nodot PAS citai personai.
Pēc tam, kad ir saņemts attiecīgs iesniegums, tiesību pāreju apliecinošs dokuments un samaksāta noteiktā maksa, Patentu valde ziņas par PAS īpašnieka maiņu ieraksta Patentu reģistrā un publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā, kā arī nosūta patenta īpašniekam paziņojumu par Patentu reģistrā izdarīto ierakstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Papildu aizsardzības sertifikāta īpašnieka vārda, uzvārda, nosaukuma vai adreses maiņa
Papildu aizsardzības sertifikāta (PAS) īpašnieks nekavējoties paziņo Patentu valdei par grozījumiem vai konstatētajām kļūdām ziņās, kas attiecas uz sertifikāta piešķiršanu, par īpašnieka nosaukuma maiņu vai par pārstāvja maiņu. Ja samaksāta noteiktā maksa, Patentu valde pieļaujamos grozījumus iekļauj Patentu reģistrā, paziņojumu par izdarītajiem grozījumiem publicē savā oficiālajā izdevumā un nosūta PAS īpašniekam. Ziņu iekļaušana reģistrā par pārstāvja iecelšanu un atcelšanu, grozījumi ziņās par pārstāvi, kā arī Patentu valdes pieļauto kļūdu labojumi tiek izdarīti bez maksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus