Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma izsniegšana
Izvēlētā teritorija: Liepāja (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Nosaukums pašvaldībā: Pedagoģiski medicīniskā komisija (Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde)
Īss apraksts:
Komisija nosaka izglītojamo veselības stāvoklim atbilstošu izglītības programmu un atbalsta pasākumus valsts pārbaudījumos un ikdienā, pamatojoties uz pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem.
- izglītojamo attīstības līmeņa un spēju izvērtēšana, kā arī izglītojamo ar speciālajām vajadzībām individuālo izglītības plānu sagatavošana un atbalsta pasākumu piemērošana;
- veselības stāvokļa izvērtēšana pirmsskolas vecuma bērniem ar dažādām saslimšanām un attīstības traucējumiem un skolēniem no 1. līdz 4. klasei ar garīgās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem un grūtībām mācībās;
- atzinuma sniegšana par iespēju turpināt izglītību attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošiem izglītojamiem atbilstoši:
• vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai;
• jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai;
• speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1. līdz 4. klasei;
- ieteikumu sniegšana ilgstoši slimojošo skolēnu mācību organizēšanai mājās;
- konsultācijas speciālās izglītības jautājumos;
- pašvaldības izglītības iestāžu speciālo pedagogu, logopēdu un psihologu darba koordinēšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jebkurš izglītojamais
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Vecāki piesaka izglītojamo pie speciālistiem, lai varētu veikt pilnvērtīgu izglītojamā izpēti. Kad nepieciešamie speciālisti ir apmeklēti, komisija vienojas par nepieciešamo izglītības programmu izglītojamajam.
Izvēlētā teritorija: Liepāja
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Izglītojamā vecāki(s) raksta iesniegumu pedagoģiski medicīniskajai komisijai, kurā lūdz izvērtēt meitas vai dēla intelektuālās spējas un mācīšanās grūtību iemeslus pedagoģiski medicīniskajā komisijā. Vecāki iesniegumu raksta klātienē, sūta pa pastu, vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Liepājas Izglītības pārvaldes e-adrese
Klātiene Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6348914
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Liepājas administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem izglītojamajiem pakalpojums ir bezmaksas, bet apkārtējos novados dzīvojošajiem-tas ir maksas pakalpojums.
Liepājas pilsētas Domes lēmums Nr. 385,protokola Nr. 14 ,3#, 2016.gada 10. novembrī paredz šādu maksu:
Pirmreizēja psihologa izpēte - 11.58
Logopēdiskā izpēte - 7.72
Speciālā pedagoga izpēte - 7.72
Speciālā pedagoga konsultācija - 5.15
psihologa konsultācija - 5.15

Apmaksa jāveic uz šādiem rekvizītiem:
Liepājas pilsētas izglītības pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000063151,
konta numurs  LV59UNLA0072700004100

Klātienē samaksāt  nav iespējams.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izglītojamais kopā ar vecākiem apmeklē komisijas speciālistus un komisijas noslēguma sēdi , kurā vienojas par vēlamo izglītības programmu izglītojamajam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6348914
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki