Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma izsniegšana
Izvēlētā teritorija: Liepāja (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Nosaukums pašvaldībā: Pedagoģiski medicīniskā komisija (Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde)
Īss apraksts:
Komisija nosaka izglītojamo veselības stāvoklim atbilstošu izglītības programmu un atbalsta pasākumus valsts pārbaudījumos un ikdienā, pamatojoties uz pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem.
- izglītojamo attīstības līmeņa un spēju izvērtēšana, kā arī izglītojamo ar speciālajām vajadzībām individuālo izglītības plānu sagatavošana un atbalsta pasākumu piemērošana;
- veselības stāvokļa izvērtēšana pirmsskolas vecuma bērniem ar dažādām saslimšanām un attīstības traucējumiem un skolēniem no 1. līdz 4. klasei ar garīgās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem un grūtībām mācībās;
- atzinuma sniegšana par iespēju turpināt izglītību attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošiem izglītojamiem atbilstoši:
• vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai;
• jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai;
• speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1. līdz 4. klasei;
- ieteikumu sniegšana ilgstoši slimojošo skolēnu mācību organizēšanai mājās;
- konsultācijas speciālās izglītības jautājumos;
- pašvaldības izglītības iestāžu speciālo pedagogu, logopēdu un psihologu darba koordinēšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jebkurš izglītojamais
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Vecāki piesaka izglītojamo pie speciālistiem, lai varētu veikt pilnvērtīgu izglītojamā izpēti. Kad nepieciešamie speciālisti ir apmeklēti, komisija vienojas par nepieciešamo izglītības programmu izglītojamajam.
Izvēlētā teritorija: Liepāja
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Ja vecākus neapmierina komisijas atzinums, vecākiem ir tiesības vērsties Valsts Pedagoģiski medicīniskajā komisijā, Rīgā, Merķeļa ielā 11.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām
(Ministru kabinets; noteikumi; 709; 19.10.2012)
Metodiskās rekomendācijas pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju sēžu darba organizēšanai
(Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija; ieteikumi; 1; 19.06.2018)
Uzziņas par pakalpojumu
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 05.08.2022