Ierosinājumu izskatīšana un konsultācijas par teritorijas attīstības jautājumiem (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ierosinājumu izskatīšana par teritorijas attīstības jautājumiem:
• lēmuma pieņemšana par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu;
• sabiedriskās apspriešanas organizēšana pēc privātpersonu iniciatīvas – par teritorijas attīstības jautājumiem, detālplānojumu u. tml.;
• pēc sabiedriskās apspriešanas pārskata un pašvaldības izvērtējuma sagatavošana par saņemtajiem priekšlikumiem;
• lēmuma pieņemšana par izstrādātās dokumentācijas pilnveidošanu atbilstoši sabiedriskās apspriešanas rezultātiem;
• teritorijas plānojuma, detālplānojuma saskaņošana;
• informācijas sniegšana par pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem.
Konsultāciju sniegšana par zemesgabala (īpašuma) izmantošanu, attīstību, sadalīšanu, dažādu projektu un aktivitāšu īstenošanu u. c. jautājumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu un teritorijas attīstību un plānošanu atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, attīstības programmai un pastāvošajiem normatīvajiem aktiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Iesniegums brīvā formā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Atbildi uz rakstisku iesniegumu pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pasūtītājs klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kurā norāda informāciju par sevi un interesējošā jautājuma aprakstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adrese).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki