Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma pārskatīšana (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ģenētiski modificēto organismu drošas aprites nodrošināšana, novēršot negatīvo ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi, saglabājot bioloģisko daudzveidību, veicinot ilgtspējīgas lauksaimniecības un biotehnoloģijas attīstību, arī ģenētiski modificēto kultūraugu pastāvēšanu līdztekus bioloģiskajai un konvencionālajai lauksaimniecībai.
Pašvaldība pieņem lēmumu par konkrētās teritorijas izslēgšanu no paredzētās ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma zonas vai atstāšanu tajā – ja pašvaldība saņēmusi rakstveida iebildumu pret ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
30 kalendārās dienas
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums no fiziskas personas vai juridiskas personas, norādot reģistrācijas vai deklarētās dzīvesvietas adresi, e-pasta, telefona numuru.
Klātiene   -   Persona ierodas Rēzeknes novada pašvaldībā  un iesniedz pieprasījumu.
Pa pastu   -   Persona nosūta pieprasījumu Rēzeknes novada pašvaldībai, Atbrīvošanas aleja 95 A, Rēzekne, LV 4601 vai attiecīgajai pagasta pārvaldei, kur atrodas ūdenstilpe
E-pasts (ar e-parakstu) -  Persona nosūta pieprasījumu uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv vai uz adresi  Rēzeknes novada pašvaldībai, Atbrīvošanas aleja 95 A, Rēzekne, LV 4601
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība