Informācija par atkritumu apsaimniekotājiem pašvaldības teritorijā (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Atkritumu radītāju informēšana par pašvaldības teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās un par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.
Līgumi par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, kurus noslēdzis sadzīves atkritumu radītājs vai valdītājs un sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, kas nav noslēdzis līgumu ar pašvaldību, zaudē spēku triju mēnešu laikā no dienas, kad pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu savā administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
30 kalendārās dienas
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums no fiziskas personas vai juridiskas personas, norādot reģistrācijas vai deklarētās dzīvesvietas adresi, e-pasta, telefona numuru.
Klātiene   -   Persona ierodas Rēzeknes novada pašvaldībā iesniedz pieprasījumu.
Pa pastu   -   Persona nosūta pieprasījumu Rēzeknes novada pašvaldībai, Atbrīvošanas aleja 95 A, Rēzekne, LV 4601 vai attiecīgajai pagasta pārvaldei, kur atrodas ūdenstilpe
E-pasts (ar e-parakstu) -  Persona nosūta pieprasījumu uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv vai uz adresi  Rēzeknes novada pašvaldībai, Atbrīvošanas aleja 95 A, Rēzekne, LV 4601
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Apvienības pārvaldē, tās teritoriālajās vienībās – pagastos un Viļānu pilsētā
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Apvienības pārvaldē, tās teritoriālajās vienībās – pagastos un Viļānu pilsētā
Rēzeknes novada pašvaldība