Licences saņemšana makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanai
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Licencētās makšķerēšanas organizēšana un uzraudzība (Rēzeknes novads)
Īss apraksts:
Pašvaldība vai tās pilnvarota juridiskā persona vai ūdenstilpes īpašnieks (ar pašvaldības saskaņojumu) organizē licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības un izsniedz attiecīgas licences. Persona licences var iegādāties nolikumā norādītajās vietās.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
30 kalendārās dienas
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums no fiziskas personas vai juridiskas personas, norādot reģistrācijas vai deklarētās dzīvesvietas adresi, e-pasta, telefona numuru.
Klātiene   -   Persona ierodas Rēzeknes novada pašvaldībā  un iesniedz pieprasījumu.
Pa pastu   -   Persona nosūta pieprasījumu Rēzeknes novada pašvaldībai, Atbrīvošanas aleja 95 A, Rēzekne, LV 4601 vai attiecīgajai pagasta pārvaldei, kur atrodas ūdenstilpe
E-pasts (ar e-parakstu) -  Persona nosūta pieprasījumu uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv vai uz adresi  Rēzeknes novada pašvaldībai, Atbrīvošanas aleja 95 A, Rēzekne, LV 4601
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība