Mājokļa pabalsts
Izvēlētā organizācija: Strenču novada dome
Īss apraksts:
Mājokļa pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā EUR 120,00 apmērā vienai mājsaimniecībai dzīvojamās telpas īres/ apsaimniekošanas, apkures, malkas iegādes izmaksu segšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Strenču novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām), kuras dzīvo Strenču novada administratīvajā teritorijā un kurām ir spēkā esošs lēmums par trūcīgas ģimenes (personas) statusu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Strenču novada domē 1 mēneša laikā no stāšanās spēkā
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Strenču novada dome
Kontaktinformācija: Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 14.06.2018