Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju personai, kura ir reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā, bez maksas elektroniski deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā. Deklarācijā var norādīt arī papildu adresi Latvijā un laika posmu, kurā persona būs tajā sasniedzama.
Ja ārzemniekam nav iespējams izmantot e-pakalpojumu, deklarēt dzīvesvietas adresi iespējams noformējot uzturēšanās atļauju apliecinošu dokumentu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP), veicot valsts nodevas maksu.
Latvijas valstspiederīgā persona vai ārzemnieks pēc iepriekšēja pieraksta var iesniegt dzīvesvietas deklarāciju klātienē tajā pašvaldībā vai tās iestādē, kuras administratīvajā teritorijā atrodas deklarējamā dzīvesvieta, veicot valsts nodevas maksu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jebkura fiziska persona, kura ir reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā.
Termiņš:
Dati tiek aktualizēti Iedzīvotāju reģistrā uzreiz pēc pilnas e-pakalpojuma pabeigšanas.

Paziņojums

Ir iespējami pakalpojuma plānveida vai ārkārtas pārtraukumi.

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Pārvaldes priekšniekam saskaņā ar MK 03.10.2006. noteikumiem Nr.811 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums"
Atgādinājums
Dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir mēneša laikā deklarēt jauno dzīvesvietu.
Brīdinājums
Par dzīvesvietas nedeklarēšanu Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 16.pantā ir paredzēts administratīvais sods.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Kontaktinformācija: Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-3, LV-1026.
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 28.09.2020