Atbalsts talantīgajiem Rēzeknes novada pašvaldības bērniem un jauniešiem (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldība  var  piešķirt  finansiālu atbalstu izglītojamā talanta attīstības nodrošināšanai (individuālo mācību līdzekļu iegāde, ceļa izdevumu segšana u.t.t.).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Pasūtītājs klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz pašvaldībā iesniegumu (speciālu veidlapu) [ iesniegumam  jāpievieno  sasniegumus  apliecinošus  dokumentu  kopijas], kurā norāda:
1.1. Pieteicēja  vārdu, uzvārdu, statusu;
1.2. Izglītojamā  vārdu, uzvārdu, personas kodu;
1.3. Izglītojamā  izglītības  iestādi, kolektīva  nosaukumu;
1.4. Nepieciešamā  atbalsta  aprakstu, nepieciešamo  summu;
1.5. Savu kontaktadresi, uz  kuru  jāsūta  izziņa
1.6. Izziņas  saņemšanas veidu (klātienē, pa pastu vai e-pastu)

Iesnieguma veidlapa: http://rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/pakalpojumi/izglitiba-2/

2. Pašvaldības  izveidotā komisija  izskata  iesniegumu  un  pieņem lēmumu;
3. Pirms  lēmuma  pieņemšanas, komisija  pieprasa  Sociālā  dienesta atzinumu;
4. Pašvaldības  komisija  lēmumu  nosūta  Pasūtītājam.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adrese).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība