Pakalpojuma "Aprūpe mājās" saņemšana
Izvēlētā teritorija: Durbes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Durbes novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Aprūpe mājās (Durbes novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Pēc iesnieguma saņemšanas no personas vai pilnvarotās personas par aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, pašvaldības sociālais dienests izvērtē personas individuālās vajadzības un nosaka aprūpes līmeni.  Atbilstoši personas aprūpes līmenim un iespējai vai nespējai nodrošināt personas aprūpi no ģimenes locekļu puses, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par atbilstošu aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu, attiecīgi organizējot lēmuma izpildi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Izvēlētā teritorija: Durbes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Sociālā dienesta lēmumu var pārsūdzēt Durbes novada domē Parka ielā 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Durbes novada dome
Kontaktinformācija: Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 18.03.2021