Informācijas sniegšana par iesnieguma virzību (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc pieprasījuma tiek sniegta informācija par iesnieguma/sūdzības/priekšlikuma
pieņemšanu un izskatīšanu. Ja klients ir iesniedzis Rēzeknes novada pašvaldībai adresētu iesniegumu, Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas darbinieki noskaidro iesnieguma virzību (kam ir nodots izpildei, kurā Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā tas pašlaik atrodas, vai ir bijuši attiecīgā klienta iesniegumi iepriekš u.tml.).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
15 dienas vai 1 mēnesis
Termiņš noteikts atbilstoši Administratīvā procesa likuma vai Iesnieguma likuma noteikumiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Iesniedzējs klātienē, pa pastu, e-pastu (ar e-parakstu) vai e-adresi iesniedz pašvaldībā iesniegumu (speciālu veidlapu), kurā lūdz sniegt informāciju par iesnieguma/sūdzības/priekšlikuma pieņemšanu un izskatīšanu.

2. Pašvaldības atbildīgā amatpersona sagatavo informāciju par iesnieguma/sūdzības/priekšlikuma pieņemšanu, tā virzību (kam ir nodots izpildei, kurā Rēzeknes novada pašvaldības iestādē vai struktūrvienībā tas pašlaik atrodas, vai ir bijuši attiecīgās personas iesniegumi iepriekš u.tml.) un par izskatīšanas termiņiem un, ja iespējams rezultātiem, izsniegšanai pieprasītajā veidā.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Apvienības pārvaldē, tās teritoriālajās vienībās – pagastos un Viļānu pilsētā
Rēzeknes novada pašvaldība
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adresē)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Apvienības pārvaldē, tās teritoriālajās vienībās – pagastos un Viļānu pilsētā
Rēzeknes novada pašvaldība
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: