E-pakalpojums "Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi"
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju lietotājam pārbaudīt Iedzīvotāju reģistrā iekļautajos datos to, vai persona ar lietotāja norādīto personas kodu ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un, ja ir iekļauta, vai personai pēc Iedzīvotāju reģistra ziņām nav reģistrēts miršanas fakts.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Aktuālais un iepriekšējais personas kods
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde E-pakalpojums "Personas kodu atbilstība vienai personai"
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde E-pakalpojums "Ziņas par personas rīcībspēju"
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Izziņa no Iedzīvotāju reģistra
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Vēstules pārsūtīšana meklējamai personai