Vispārīgās informācijas un konsultāciju sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc pieprasījuma tiek sniegta vispārīga informācija un/vai konsultācijas par pašvaldības kompetencē esošiem jautājumiem
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
no 1 dienas līdz 1 mēnesim
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Iesniedzējs klātienē, pa tālruni, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz pašvaldībā iesniegumu (speciālu veidlapu), kurā lūdz sniegt vispārīgu informāciju un/vai konsultāciju par pašvaldības kompetencē esošiem jautājumiem.

2. Pašvaldības atbildīgā amatpersona atbilstoši kompetencei sagatavo informāciju un/vai sniedz konsultāciju par pašvaldības kompetencē esošiem jautājumiem, izsniegšanai pieprasītajā veidā.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 64607173
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, pa tālruni, iesniegumā norādītā pasta adrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adresē).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 64607173