Vispārīgās informācijas un konsultāciju sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc pieprasījuma tiek sniegta vispārīga informācija un/vai konsultācijas par pašvaldības kompetencē esošiem jautājumiem
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
no 1 dienas līdz 1 mēnesim
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvo aktu (faktisko rīcību) var apstrīdēt Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā  viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Rēzeknes novada pašvaldībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 0; 01.01.2008)
Likums „Par pašvaldībām”
(Saeima; likumi; 0; 09.06.1994)
Paziņošanas likums
(Saeima; likumi; 0; 01.01.2011)
Uzziņas par pakalpojumu
Rēzeknes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 29.01.2021