Konsultatīvs atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem
Izvēlētā organizācija: VALSTS DARBA INSPEKCIJA
Īss apraksts:
Pakalpojums paredzēts bīstamo nozaru uzņēmumiem (fiziska, juridiska vai tiesībspējīga personālsabiedrība), kuri nodarbina vismaz vienu nodarbināto un kuri atbilst atbalsta piešķiršanas nosacījumiem konsultatīvā atbalsta saņemšanai. Lēmumu par konsultatīvā atbalsta piešķiršanu pieņem Valsts darba inspekcijas komisija trīs mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Pakalpojumā ietilpst darba vides risku novērtēšana bīstamo nozaru uzņēmumos, apmācības darba aizsardzības speciālistiem, laboratoriski mērījumi bīstamo nozaru uzņēmumos, u.tml.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojumu ir tiesīga saņemt jebkura persona, kura atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem - t.i. tā ir darba devējs un atbilst noteiktajiem kritērijiem atbalsta saņemšanai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
90
Termiņš:
Pieteikums tiek izskatīts trīs mēnešu laikā no iesniegšanas brīža
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieteikuma sagatavošana
Pieteikumu sagatavo uzņēmums, aizpildot atbilstošo 18.10.2017. VDI noteikumu Nr.2017-01-02/2 „Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 atbalsta piešķiršanas noteikumi” pielikuma veidlapu.

Jāaizpilda un jāiesniedz arī atbilstošais iesniegums de minimis atbalsta piešķiršanai:

1) Uzņēmumam, kas darbojas lauksaimniecības nozarē jāiesniedz MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 557 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē" 1.pielikums “Iesniegums de minimis atbalsta saņemšanai”;

2) uzņēmumam, kas darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē jāiesniedz MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 558 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē" 1.pielikums “Iesniegums de minimis atbalsta saņemšanai”;

3) visiem uzņēmumiem, izņemot uzņēmumus, kas darbojas lauksaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozarē, jāiesniedz MK 02.09.2014. noteikumu Nr. 740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi" 1.pielikums “Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieteikuma iesniegšana
Aizpildīto pieteikuma veidlapu paraksta ar roku vai ar drošu elektronisko parakstu. Pieteikumu iesniedz personīgi, nosūta pa pastu uz adresi Kr.Valdemāra iela 17-17, Rīga vai elektroniski nosūta uz e-pastu info.esf@vdi.gov.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts darba inspekcijas ESF projekts
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 17 - 17, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 25702127, 25725168
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts darba inspekcijas ESF projekts
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 17 - 17, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 25702127, 25725168
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Lēmuma pieņemšana un paziņošana
Valsts darba inspekcijas komisija trīs mēnešu laikā pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu. Paziņojumu par lēmumu Valsts darba inspekcija nosūtu elektroniski uz uzņēmuma norādīto e-pasta adresi. Ja tādas nav, paziņojumu par lēmumu nosūta pa pastu uz pieteikumā norādīto adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus