Bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšana
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piešķir bezdarbnieka un darba meklētāja statusu un sniedz nepieciešamo darba meklēšanas atbalstu, lai nodrošinātu maksimāli ātru atgriešanos darba tirgū.

Informācija par bezdarbnieka statusu pieejama NVA mājaslapā https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarbnieka-statuss

Informācija par darba meklētāja statusu pieejama NVA mājaslapā https://www.nva.gov.lv/lv/darba-mekletaja-statuss

Ja radušās neskaidrības par pieteikšanos bezdarbnieka statusam, papildu informāciju varat saņemt zvanot uz NVA informatīvo bezmaksas tālruni 80200206 vai rakstot uz e-pastu konsultacijas@nva.gov.lv

Bezdarbnieka pabalstam varat pieteikties, iesniedzot iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu ir tiesīgas saņemt Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 2.panta otrajā daļā noteiktās personas.
Termiņš:
Lēmumu par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanu, ja persona atbilst visiem Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 10. vai 15. panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem un ir uzrādījusi normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, NVA pieņem vienas darba dienas laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai ir iespējams iesniegt elektroniski šādos veidos:

1) NVA CV un vakanču portālā (https://cvvp.nva.gov.lv), kurā autorizējas izmantojot vienu no portāla latvija.lv autentifikācijas veidiem. Jāizvēlas e-pakalpojums Pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam. Jāaizpilda iesniegums bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai. Ja persona pretendē arī uz bezdarbnieka pabalstu, jāaizpilda pabalsta piešķiršanai aktuālā informācija.

2) izmantojot oficiālās elektroniskās adreses (e-adreses) tiešsaistes formu. E-adreses sarakstes sadaļā pie adresātiem jāizvēlas NVA filiāle un veidlapa Iesniegums bezdarbnieka statusa piešķiršanai.
3) nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesnieguma veidlapu NVA filiālei e-pastā. Filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā https://www.nva.gov.lv/lv/filiales.
Iesniedzamais dokuments pieejams: Iesniegums bezdarbnieka statusa iegūšanai https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarbnieka-statusa-iegusana
Iesniedzamais dokuments pieejams: Iesniegums darba meklētāja statusa iegūšanai https://www.nva.gov.lv/lv/darba-mekletaja-statusa-iegusana
Bezdarbnieks vai darba meklētājs var reģistrēties jebkurā NVA filiālē neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas

Pēc iesnieguma nosūtīšanas, varat pietiekties bezdarbnieka pabalstam, iesniedzot iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Iesniegumu pabalsta piešķiršanai var nosūtīt izmantojot www.latvija.lv portālā pieejamo “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”, pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Piesakoties bezdarbnieka statusam NVA CV un vakanču portālā, vienlaikus varat pieteikties arī bezdarbnieka pabalstam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē CV un Vakanču portāls
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Daudzeses pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Jaunjelgavas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Kokneses pilsētas valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Neretas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...