Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Nosaukums pašvaldībā: Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Liepājas pilsētas Pašvaldības policija)
Īss apraksts:
Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Rakstveida iesniegumu var iesniegt gan fiziska, gan juridiska persona, ja tai pieder īpašums. Juridiskai personai būs pilnvarots pārstāvis.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
No trīs (3) līdz četrām (4) nedēļām, jo iestāde pārbauda faktu par deklarēšanas tiesisko pamatu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai iegūtu informāciju par savā īpašumā deklarētajām personām, jāautentificējas ar internetbankas starpniecību portālā www.latvija.lv un jāizvēlas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumu  “Manā īpašumā deklarētās personas”.
Iesniegumu var rakstīt klātienē -  Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļā, Jelgavas ielā 48, 9.kabinetā.
Iesniegumu var nosūtīt pa pastu vai iesniegumu var sūtīt elektroniski ar drošu e-parakstu uz e-pastu vai portālā www.latvija.lv sadaļā “Iesniegums iestādei”.
Iesniegumā jānorāda pēc iespējas detalizētāku informāciju, kas palīdzētu pieņemt lēmumu, piemēram, personas (kurai lūdz anulēt deklarāciju dzīvesvietā) vārdu, uzvārdu un personas kodu, adresi, no kuras vēlas izdeklarēt kādu personu, pamatojumu, kāpēc vēlas izdeklarēt, piemēram, minot laiku, no kura persona adresē nedzīvo, norādot, ka beidzies īres līgums vai beigušās īpašuma tiesības, ziņojot, ka persona nav zināma u.tml.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļa
Adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 019 72
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas pašvaldības policijas Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļa
Adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmums tiek nosūtīts pa pastu vai pa e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Liepājas pilsētas pašvaldības policijas Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļa
Adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: