Zemes ierīcības projekta izstrādes prasību noteikšana, projekta saskaņošana un akceptēšana (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Zemes ierīcības darbu (zemes vienību robežu pārkārtošana, zemes sadalīšana, konsolidācija u. c.) veikšanas kontrole tām teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Rēzeknes novada pašvaldība Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana
Rēzeknes novada pašvaldība Zemes robežu plānu saskaņošana (Rēzeknes novads)