Zemes ierīcības projekta izstrādes prasību noteikšana, projekta saskaņošana un akceptēšana (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Zemes ierīcības darbu (zemes vienību robežu pārkārtošana, zemes sadalīšana, konsolidācija u. c.) veikšanas kontrole tām teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pašvaldības nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei, persona iesniedz:
1) iesniegumu, kas satur grafisku priekšlikumu zemes ierīcības projekta izstrādei,
2) pilnvarojuma gadījumā - notariāli apliecinātu īpašnieka pilnvaru.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Zemes ierīcības projekta izstrādes prasību noteikšana
Tiek izskatīts iesniegums un noteiktas pašvaldības prasības zemes ierīcības projekta izstrādei
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Zemes ierīcības projekta izstrādes prasību izsniegšana
Pakalpojuma pieprasītājam tiek izsniegti atbildīgās amatpersonas sagatavoti nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
4. solis / Zemes ierīcības projekta saskaņošana
Pašvaldības atbildīgā amatpersona izskata sertificētas personas mērniecībā sagatavotā un iesniegtā zemes ierīcības projekta atbilstību izsniegtajiem nosacījumiem
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
5. solis / Lēmuma par iesniegtā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu pieņemšana
Ja iesniegtā zemes ierīcības projekta izvērtēšanas gaitā tiek konstatēts, ka tas atbilst visiem izsniegtajiem nosacījumiem, izskatīšanai domes sēdē tiek sagatavots un iesniegts atbilstošs lēmumprojekts par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
6. solis / Lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu izsniegšana
Domes pieņemtais lēmums par iesniegtā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu tiek nosūtīts pakalpojuma pieprasītājam pa pastu vienkārša pasta sūtījuma veidā (vai uz e-pastu elektroniski parakstīta dokumenta veidā) vai arī to ir iespējams saņemt klātienē, ierodoties personīgi Rēzeknes novada pašvaldībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: