Zemes ierīcības projekta izstrādes prasību noteikšana, projekta saskaņošana un akceptēšana (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Zemes ierīcības darbu (zemes vienību robežu pārkārtošana, zemes sadalīšana, konsolidācija u. c.) veikšanas kontrole tām teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Administratīvo aktu var apstrīdēt Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā  viena mēneša laikā no administratīvā akta (lēmuma) spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Rēzeknes novada pašvaldībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Rēzeknes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 22.04.2022