Atbalsts bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu integrācijai Latvijas darba tirgū
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Iekļauties Latvijas darba tirgū bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu palīdz Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotā projekta “Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū” darbinieki, konsultējot par NVA pakalpojumiem, situāciju darba tirgū, brīvajām darba vietām, izglītības iespējām u.c.
Sīkāka informācija par NVA sniegto atbalstu bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu atrodama NVA mājaslapā https://www.nva.gov.lv/lv/begliem-un-personam-ar-alternativo-statusu

Konsultācijas tiek nodrošinātas jebkurā patvēruma meklētāja valodā ar tulka starpniecību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Lai saņemtu NVA atbalstu, personai ir jāreģistrējas NVA kā bezdarbniekam vai darba meklētājam un jāpilda individuālajā darba meklēšanas plānā noteiktie pienākumi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pieteikšanās konsultācijai pie specializētā konsultanta
Bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu, patvēruma meklētājiem, kuriem ir tiesības uz nodarbinātību Latvijā, konsultācijai NVA jāpiesakās, iepriekš zvanot pa tālruni 25704510 (latviešu, krievu vai angļu valodās) vai nosūtot e-pastu integracija@nva.gov.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
NVA Balvu (Alūksnes, Gulbenes) filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
NVA Daugavpils filiāle
NVA Jelgavas (Dobeles) filiāle
Parādīt visus...
Telefons +371 20224540
2. solis / Konsultācija
Konsultāciju iespējams saņemt, ierodoties attiecīgajā NVA filiālē, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
NVA Balvu (Alūksnes, Gulbenes) filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
NVA Daugavpils filiāle
NVA Jelgavas (Dobeles) filiāle
Parādīt visus...