Dienas centrs bērniem un jauniešiem (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Dienas centrs bērniem un jauniešiem nodrošina sociālo prasmju attīstību, izglītošanu, brīvā laika pavadīšanas iespējas, mākslas vai mākslinieciskās pašdarbības nodarbības.
Pakalpojumu sniedz bērniem un jauniešiem no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām, sociālā riska ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Pakalpojums ietver:
• uzraudzību un individuālu atbalstu;
• sociālo prasmju un sociālo iemaņu, sadzīves prasmju attīstīšanu un apgūšanu;
• grupu nodarbības (izglītojošās, socializācijas, radošās, fizisko aktivitāšu, dzīves prasmju darbnīcas u.tml.);
• mākslas un mākslinieciskās pašdarbības spēju attīstīšanas nodarbības;
• sociālā darba speciālista konsultācijas, ja tas nepieciešams;
• brīvā laika nodarbības un pastaigas svaigā gaisā;
• ēdināšanu vai iespēju ēst līdzi paņemto ēdienu, ja dienas centra pakalpojums tiek saņemts vismaz četras stundas dienā;
• atbilstoši nodarbību specifikai – sociālā darba un citu speciālistu iesaisti.
Pakalpojumu sniedz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Priedīte"".
Pakalpojums iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Daugavpils valstspilsētā, ir bezmaksas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Atbalstu piešķir ne vēlāk kā gadu pēc jubilejas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, persona iesniedz Dienestam iesniegumu elektroniski  vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē, pievienojot dokumentus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" Klientu apkalpošanas centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus