Zirga individuālā standarta identifikācijas dokumenta pārveidošana izvērstā identifikācijas dokumentā.
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Zirga individuālā standarta identifikācijas dokumenta pārveidošana izvērstā identifikācijas dokumentā, saskaņā ar KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/262
(2015. gada 17. februāris), ar ko saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/427/EEK un 2009/156/EK nosaka zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācijas metožu noteikumus (Zirgu dzimtas dzīvnieku pasu regula)
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Dzīvnieka īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona, kuras reģistrētas  lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā  valsts informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Pakalpojums ir pieejams Rīgā.
Maksājumu var veikt  ar maksājuma karti.

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Lauksaimniecības datu centrs Zirga individuālā pastāvīgā identifikācijas dokumenta aizstājējs (aizstājējdokuments)
Lauksaimniecības datu centrs Zirga individuālā pastāvīgā identifikācijas dokumenta sagatavošana un izsniegšana