Zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas dokumenta (Zirga pase) vai aizstājējdokumenta izgatavošana steidzami
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Jāiesniedz  oriģināls - aizpildīta Zirga reģistrācijas kartīte ar vērtēšanas eksperta parakstu un zīmogu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Dzīvnieka īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona, kuras reģistrētas  lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā  valsts informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Pakalpojums ir pieejams Rīgā.
Maksājumu var veikt  ar maksājuma karti.

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pieprasīšanas solis
Iepriekš jāvienojas par konkrētu apmeklējuma laiku pa tālruni.
Līdzi jāņem aizpildīta un parakstīta Zirga reģistrācijas kartīte un personu apliecinoši dokumenti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Lai izgatavotu Zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācijas dokumentu vai Zirga pasi  vienas darba dienas laikā,  ir iepriekš jāvienojas par konkrētu apmeklējuma laiku pie LDC speciālista.
2. solis / Izgatavot zirga pasi vai Zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas dokumentu
Veic  maksājumu par Zirga pases vai Zirgu dzimtas dzīvnieka  identifikācijas dokumenta izgatavošanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Izsniegt Zirga pasi vai Zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas dokumentu steidzami
Pēc datu apstrādes un maksājuma veikšanas dzīvnieka īpašnieks saņem pasi atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus