Zirga individuālā pastāvīgā identifikācijas dokumenta aizstājējs (aizstājējdokuments)
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Zirgu dzimtas dzīvnieku  identifikācijas aizstājējdokumentus  izgatavo , saskaņā ar REGULAS
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/262 (2015. gada 17. februāris),
ar ko saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/427/EEK un 2009/156/EK nosaka zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācijas metožu noteikumus (Zirgu dzimtas dzīvnieku pasu regulu)
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Dzīvnieka īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona, kuras reģistrētas  lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā  valsts informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma"
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Ja ir iesniegta Zirga reģistrācijas kartīte un veikt maksājums pēc piestādītā rēķina.

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Lauksaimniecības datu centrs Zirga individualā patstāvīgā identifikācijas dokumenta dublikāta izgatavošana un izsniegšana
Lauksaimniecības datu centrs Zirga individuālā standarta identifikācijas dokumenta pārveidošana izvērstā identifikācijas dokumentā.