Zirga individuālā pastāvīgā identifikācijas dokumenta aizstājējs (aizstājējdokuments)
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Zirgu dzimtas dzīvnieku  identifikācijas aizstājējdokumentus  izgatavo , saskaņā ar REGULAS
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/262 (2015. gada 17. februāris),
ar ko saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/427/EEK un 2009/156/EK nosaka zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācijas metožu noteikumus (Zirgu dzimtas dzīvnieku pasu regulu)
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Dzīvnieka īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona, kuras reģistrētas  lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā  valsts informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma"
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Ja ir iesniegta Zirga reģistrācijas kartīte un veikt maksājums pēc piestādītā rēķina.

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pieprasīt zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas aizstājējdokumentu
Iesniegt iesniegumu  (Iesniegums LDC  NR. 1.) ar pieprasījumu izgatavot zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas aizstājējdokumentu, klāt pievienojot aizpildītu zirga reģistrācijas kartīti  (oriģinālu), ko parakstījis un apzīmogojis vērtešanas eksperts.
Zirgu dzimtas dzīvnieku  identifikācijas aizstājējdokumentus  izgatavo , saskaņā ar REGULAS KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/262 (2015. gada 17. februāris),
ar ko saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/427/EEK un 2009/156/EK nosaka zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācijas metožu noteikumus (Zirgu dzimtas dzīvnieku pasu regulu)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Iesniegt zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas aizstājējdokumentus
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67095073
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas aizstājējdokumenta izgatavošana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67095073
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas dokumenta sagatavošana
Pēc  dokumentu  saņemšanas tiek sagatavots rēķins vai informācija par apmaksu, ja maksājums ir veikts tiešsaistē, nosūtīta dzīvnieka īpašniekam uz norādīto e- pastu vai norādīto adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas aizstājējdokumenta nosūtīšana
Pēc apmaksas saņemšanas Lauksaimniecības datu centrs izsniedz Zirgu dzimtas dzīvnieka  identifikācijas aizstājējdokumentu īpašniekam atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus