Zirga individuālā pastāvīgā identifikācijas dokumenta sagatavošana un izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Zirgu dzimtas dzīvnieku (jaundzimušo kumeļu) identificē līdz sešu mēnešu vecumam, izsniedzot identifikācijas dokumentu (Zirga pasi), kas atbilst regulas Nr. 2015/262 7. pantā minētajām prasībām. Pēc zirgu dzimtas dzīvnieka apzīmēšanas ar transponderu vērtēšanas eksperts aizpilda zirga reģistrācijas kartīti  divos eksemplāros un nodod to dzīvnieka īpašniekam. Dzīvnieka īpašnieks septiņu dienu laikā pēc zirgu dzimtas dzīvnieka apzīmēšanas iesniedz reģistrācijas kartītes oriģinālo eksemplāru Lauksaimniecības datu centrā.
Zirga individuālā pastāvīgā identifikācijas dokumenta sagatavošanai un izsniegšanai, tiek izgatavots:
1. Standarta identifikācijas dokuments vai
2. izvērstais identifikācijas dokuments
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Dzīvnieka īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona, kuras reģistrētas  lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā  valsts informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Pēc dokumentu saņemšanas tiek izsūtīts rēķins uz dzīvnieka īpašnieka norādīto e-pastu.            Pēc maksājuma saņemšanas Zirgu pase tiek nosūtīta dzīvnieka īpašniekam.

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Iesniegt aizpildītu un parakstītu Zirga reģistrācijas kartīti
Zirga īpašnieks iesniedz  aizpildītu Zirga reģistrācijas kartīti, ko  parakstījis un apzīmogojis vērtešanas eksperts.
Pirmreizējai apzīmēšanai zirga reģistrācijas kartīte ir pieejama pie vērtēšanas ekspertiem.
Zirga individuālā pastāvīgā identifikācijas dokumenta sagatavošanai un izsniegšanai, tiek izgatavots:
1. Standarta identifikācijas dokuments vai
2. izvērstais identifikācijas dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Iesniegt Zirgu dzimtas dzīvnieka  (Zirga pase) identifikācijas dokumentus
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67095073
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas  ( Zirga pase)  dokumenta izgatavošana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67095073
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Rēķina sagatavošana
Pēc Zirga reģistrācijas kartītes saņemšanas tiek sagatavots rēķins vai informācija par apmaksu, ja maksājums ir veikts tiešsaistē,  nosūtīta dzīvnieka īpašniekam uz norādīto e- pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Zirga pases nosūtīšana
Pēc apmaksas saņemšanas Lauksaimniecības datu centrs nosūta Zirga pasi   dzīvnieka īpašniekam atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus