Autorizācijas tiesību pieprasījums Lauksaimniecības datu centra Elektroniskai ziņošanas ievades sistēmai
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) izveidota, lai paziņotu dzīvnieku pārvietošanu, dabīgo lecināšanu, atnešanos (arī abortu un nedzīvi dzimušos pēcnācējus), apzīmēšanu, izslēgšanu, neapzīmēto pēcnācēju izslēgšanu,  iesniegtu Pārskatu par stāvokli ganāmpulka novietnē, Cūku kustības kopsavilkumu (arī pašpatēriņam) un grupveida dzīvnieku pārvietošanu (Cūkas, savvaļas dzīvnieki, bišu saimes),nosūtīt  iesniegumu iestādei par dzīvnieku reģistru un pasūtītu identifikācijas līdzekļus. Izmantojot Elektronisko ziņojumu ievades sistēmu, saimniecībā nav jāuztur Novietnes žurnāls papīra dokumenta veidā.   Lai uzsāktu darbu sistēmā,  ir jāpieprasa autorizācijas pieeja.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona
Autorizēto pieeju Elektronisko ziņojumu ievades sistēmas lietošanai pieškir tikai ganāmpulka īpašniekam vai viņa pilnvarotai  personai  ( iesniedzot  ganāmpulka īpašnieka pilnvaru).
Ja ganāmpulka īpašnieks pilnvaro citu personu - datu ievades tiesības jāpieprasa ar iesniegumu par pieeju Elektrosniskai ziņošanas ievades sistēmai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Termiņš:
Datu ievades tiesības tiek piešķirtas 10 dienu  laikā pēc iesnieguma  reģistrēšanas un apstrādes.
Ganāmpulku īpašnieki (fiziskas personas) autorizēto sadaļu datu apskatei un ievadei var izmantot arī ar i-bankas autentifikāciju.

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi