Steidzamas Liellopa pases sagatavošana un izsniegšana dzīvnieka eksportam
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Ja dzīvnieku ( liellopu)  izved uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai ja liellopa pasi pieprasa trešās valsts kompetentā iestāde, dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir jāpasūta  Liellopa pasi Lauksaimniecības datu centrā (LDC).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Liellopa pasi var pieprasīt un saņemt  tikai ganāmpulka īpašnieki vai to pilnvarotās personas, kuras reģistrētas  lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā  valsts informācijas sistēmā "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Steidzamas Liellopa pases izgatavošana  vienas  darba dienas laikā no pieteikuma saņemšanas brīža.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pieprasīšanas solis
Pakalpojumu var pieprasīt tikai elektroniskajā ziņošanas sistēmā.
LDC Elektroniskās sistēmas lietotāji  liellopu pasi  var pieprasīt autorizētajā   sadaļā Pasūtījumi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Paziņot datus par lauksaimniecības dzīvniekiem
2. solis / Apstrādes solis
Pēc pieprasījuma apstrādes lietotājam tiek sagatavots rēķins par apmaksu un nosūtīts uz pakalpojuma pieprasītāja e pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Saņemšanas solis
Pakalpojums tiek nodrošināts  atbilstoši  norādītai pieprasīšanas izvēlei, pēc klienta vēlmes tiek nosūtīts pa pastu vai kurjeru, vai saņemtas klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Liellopu pases eksportam izsniedz, saskaņojot ar klienta pieprasījumu. Liellopu pases eksportam  neizsniedz elektroniski.