Steidzamas Liellopa pases sagatavošana un izsniegšana dzīvnieka eksportam
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Ja dzīvnieku ( liellopu)  izved uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai ja liellopa pasi pieprasa trešās valsts kompetentā iestāde, dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir jāpasūta  Liellopa pasi Lauksaimniecības datu centrā (LDC).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Liellopa pasi var pieprasīt un saņemt  tikai ganāmpulka īpašnieki vai to pilnvarotās personas, kuras reģistrētas  lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā  valsts informācijas sistēmā "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Steidzamas Liellopa pases izgatavošana  vienas  darba dienas laikā no pieteikuma saņemšanas brīža.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par 1. pakalpojuma soli: Pieprasīšanas solis
Samaksa par 1. pakalpojuma soli: Pieprasīšanas solis
Normatīvie akti:
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centrs publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Samaksa par 2. pakalpojuma soli: Apstrādes solis
Samaksa par 2. pakalpojuma soli: Apstrādes solis
Normatīvie akti:
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centrs publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Jauni  grozījumi  noteikumos Nr. 880 "Lauksaimniecības datu centrs" 2023. gads 17.01.