Steidzamas Liellopa pases sagatavošana un izsniegšana dzīvnieka eksportam
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Ja dzīvnieku ( liellopu)  izved uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai ja liellopa pasi pieprasa trešās valsts kompetentā iestāde, dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir jāpasūta  Liellopa pasi Lauksaimniecības datu centrā (LDC).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Liellopa pasi var pieprasīt un saņemt  tikai ganāmpulka īpašnieki vai to pilnvarotās personas, kuras reģistrētas  lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā  valsts informācijas sistēmā "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Steidzamas Liellopa pases izgatavošana  vienas  darba dienas laikā no pieteikuma saņemšanas brīža.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi