Mājokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Piešķirot mājokļa pabalstu, netiek vērtēti ienākumi un materiālais stāvoklis.

Mājokļa platība, kuru ņem vērā, apmaksājot izdevumus par dzīvojamo telpu īri, mājas pārvaldīšanu un apkuri ir 45 m2 no mājokļa kopējās platības, vai mājokļa visu platību:

ja tas ir vienistabas dzīvoklis vai istaba kopīpašnieku mājoklī;
ja divistabu dzīvoklī savu dzīvesvietu deklarējusi viena vai vairākas personas (kas arī faktiski tur dzīvo), kurām ir noteikta I vai II grupas invaliditāte, vai persona, kura sasniegusi valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu
Dzīvokļa pabalstu ir tiesības saņemt šādu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai (t.sk., arī ar tiem saistīto nodokļu apmaksai), šādā apmērā:

siltumenerģijas un karstā ūdens nodrošināšana – ikmēneša rēķinā norādītajā faktiskajā apmērā, bet ne vairāk kā 2,00 EUR par 1 m2 par apkuri un ne vairāk kā par 3 m3 karstā ūdens mēnesī. Ja apkure un karstā ūdens nodrošināšana notiek ar gāzi – atbilstoši faktiskai abonenta maksai un skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 0,95 EUR par dzīvojamās telpas 1 m2 mēnesī. Ja apkure un karstā ūdens nodrošināšana notiek ar elektroenerģiju – faktisko izmaksu apmērā, atbilstoši rēķinam, bet ne vairāk kā 0,95 EUR par dzīvojamās telpas 1 m2 mēnesī. Ja apkure nodrošināta ar malku vai cita veida kurināmo – atbilstoši faktiskiem izdevumiem, bet ne vairāk kā 6 EUR par mājokļa 1 m2 kalendārajā gadā;
elektroenerģija – rēķinā norādītajā faktiskajā apmērā, bet ne vairāk kā 100 kWh mēnesī, tai skaitā apmaksājot sadales sistēmas pakalpojuma, obligātā iepirkuma un jaudas komponentes maksu, bet ja dzīvoklī ir arī elektriskā plīts ēdiena gatavošanai vai karstā ūdens sagatavošana notiek ar elektroenerģiju – papildus 50 kWh mēnesī;
aukstā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana – ikmēneša rēķinā norādītajā faktiskā apmērā, bet ne vairāk kā 4 m3 mēnesī;
ja ēdiena gatavošanai izmanto gāzes plīti – līdz 3 m3 gāzes mēnesī (centralizētas gāzes apgādes gadījumā), vai ja izmanto...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta  iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt to.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un dokumentu kopijas, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, ja šādi dokumenti nav Sociālā dienesta rīcībā, mājokļa pabalsta aprēķināšanai. Ikmēneša dokumentu kopijas, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus var iesūtīt ar e-pasta starpniecību.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" Klientu apkalpošanas centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
PLai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un dokumentu kopijas, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, ja šādi dokumenti nav Sociālā dienesta rīcībā, mājokļa pabalsta aprēķināšanai. Ikmēneša dokumentu kopijas, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus var iesūtīt ar e-pasta starpniecību.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus