Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Vienreizējo pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai Sociālais dienests izmaksā pilngadību sasniegušajam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, izņemot 33.punktā minēto gadījumu.
Vienreizējo pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai Bērnunams-patversme "Priedīte" izmaksā pilngadību sasniegušajam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi, pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās Bērnunamā-patversmē "Priedīte".
Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai tiek izmaksāts skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē, tā apmērs ir:
¯ 200 euro (izņemot personu ar invaliditāti);
¯ personai ar III invaliditātes grupu – 250 euro;
¯ personai ar II invaliditātes grupu – 260 euro;
¯ personai ar I invaliditātes grupu – 280 euro.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta  iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt to
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sociālās palīdzības pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Dienestam e-iesniegumu vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē un iesniedz iztikas līdzekļu deklarāciju un izdevumus apliecinošus dokumentus, ja pieprasīta izdevumu kompensācija. Iztikas līdzekļu deklarācija nav jāiesniedz, ja pieprasa pabalstu krīzes situācijā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei
Klātiene
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" Klientu apkalpošanas centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus