Pabalsts adoptējamā bērna uzturam (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Adoptētājs, kurš ņem aprūpē bērnu, kurš ir ievietots audžuģimenē un par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, ir tiesīgs saņemt audžuģimenei paredzēto pabalstu bērna uzturam, kuru izmaksā Sociālais dienests.
Adoptētājs, kurš ņem aprūpē bērnu, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un kas ir ievietots bērnu aprūpes iestādē, izņemot 27.punktā minēto bērnu aprūpes iestādi, ir tiesīgs saņemt bērnu aprūpes iestādei paredzēto pabalstu bērna uzturam, kuru izmaksā Sociālais dienests.
Adoptētājs, kurš ņem aprūpē bērnu, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un kas ir ievietots Bērnunamā-patversmē "Priedīte", ir tiesīgs saņemt Bērnunamam-patversmei "Priedīte" paredzēto pabalstu bērna uzturam, kuru izmaksā Bērnunams-patversme "Priedīte".
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta  iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt to.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sociālās palīdzības pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Dienestam e-iesniegumu vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē un iesniedz iztikas līdzekļu deklarāciju un izdevumus apliecinošus dokumentus, ja pieprasīta izdevumu kompensācija. Iztikas līdzekļu deklarācija nav jāiesniedz, ja pieprasa pabalstu krīzes situācijā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65423700
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēle
Maksājumi: Skatīt maksājumus