Pabalsts adoptējamā bērna uzturam (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Adoptētājs, kurš ņem aprūpē bērnu, kurš ir ievietots audžuģimenē un par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, ir tiesīgs saņemt audžuģimenei paredzēto pabalstu bērna uzturam, kuru izmaksā Sociālais dienests.
Adoptētājs, kurš ņem aprūpē bērnu, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un kas ir ievietots bērnu aprūpes iestādē, izņemot 27.punktā minēto bērnu aprūpes iestādi, ir tiesīgs saņemt bērnu aprūpes iestādei paredzēto pabalstu bērna uzturam, kuru izmaksā Sociālais dienests.
Adoptētājs, kurš ņem aprūpē bērnu, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un kas ir ievietots Bērnunamā-patversmē "Priedīte", ir tiesīgs saņemt Bērnunamam-patversmei "Priedīte" paredzēto pabalstu bērna uzturam, kuru izmaksā Bērnunams-patversme "Priedīte".
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta  iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt to.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1