Specializēto darbnīcu pakalpojums (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Specializētās darbnīcas pakalpojums nodrošina prasmes veicinošas aktivitātes un speciālistu atbalstu personām ar funkcionāliem traucējumiem, un ietver:
• klienta nodarbinātības interešu un iemaņu novērtēšanu – atbilstoši vajadzībai;
• darba iemaņu apguvi;
• individuālās vai grupu nodarbības sociālā rehabilitētāja vadībā;
• sociālā darbinieka individuālās konsultācijas;
• klientu informēšanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai;
• brīvā laika pasākumus;
• ēdināšanu.
Specializētās darbnīcas pakalpojums iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Daugavpils valstspilsētā, ir bezmaksas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, veic  personas sociālas situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,  par personas uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu vai uzņemt rindā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, persona iesniedz Dienestam e-iesniegumu vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē, pievienojot dokumentus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus