Liellopa pases sagatavošana un izsniegšana dzīvnieka eksportam normatīvajos aktos noteiktajā termiņā
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Liellopa pase ir dzīvnieka identifikācijas dokuments, kuru var pieprasīt  dzīvnieka  īpašnieks, ja dzīvnieks tiek  izvests  uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai ja liellopa pasi pieprasa trešās valsts kompetentā iestāde, vai pēc īpašnieka pieprasījuma.  
Dzīvnieka ( -u) īpašnieks  Liellopa pasi var pasūtīt  elektroniski, ja ir Autorizētās sadaļas lietotājs.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Dzīvnieka (liellopa) īpašnieks.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
14 dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pieprasīšanas solis
1.LDC Elektroniskās sistēmas lietotāji  pieprasa Liellopu pasi  autorizētajā sadaļā: Pasūtījumi.

2.Ja dzīvnieka īpašnieks nav Elektroniskās  sistēmas lietotājs, tad ir jāraksta iesniegums Lauksaimniecības datu centram par Liellopa pases izgatavošanu:
1. Aizpildītu  Iesnieguma veidlapu  Nr. 3  var iesniegt :
1.1. Autorizējoties Lauksaimniecības datu centrs mājas lapā, izmantojot Vienoto pieteikšanās sistēmu;
1.2.  Iestādes E -adresē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Cits LDC Elektroniskās sistēmas lietotāji  liellopu pasi  var pieprasīt autorizētajā sadaļā Pasūtījumi.
2. solis / Apstrādes solis
Pēc pieprasījuma apstrādes lietotājam tiek sagatavots rēķins par apmaksu un nosūtīts uz pakalpojuma pieprasītāja e pastu. Pakalpojuma rēķinu var apmaksāt tiešsaistē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Saņemšanas solis
Pēc rēķina apmaksas tiek izgatavota Liellopa pase( -es) un nosūtītas atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Liellopu pases eksportam izsniedz, saskaņojot ar klienta pieprasījumu. Liellopu pases eksportam  neizsniedz elektroniski.