Elektronisko krotāliju un mikročipu nolasītāji
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Elektronisko krotāliju un mikročipu nolasītāji  (ISO 11784 & 11785) paredzētsi elektronisko krotāliju FDX-B, FDX-A, HDX nolasīšanai liellopiem, aitām, kazām,   mikročipu nolasīšanai  zirgiem un mājas (istabas) dzīvniekiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Organizācijas vai saimniecības, kas dzīvniekus ir apzīmējušas ar elektroniskiem identifikācijas līdzekļiem vai mikročipiem, kā arī  veic dzīvnieku uzskaiti vai kontroli.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Pēc maksājuma saņemšanas mikročips (-i) tiek piegādāti  atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pieprasīšanas solis
Jāiesniedz rakstisks  pieprasījums Lauksaimniecības datu centrā par mikročipu nolasītāju iegādi.
Elektroniskās sistēmas lietotāji mikročipu  nolasītāju var pieprasīt  sadaļā  Pasūtījumi/Jauns pakalpojums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Cits LDC Elektroniskās sistēmas lietotāji mikročipu  nolasītāju var pasūtīt autorizētajā  sadaļā  Pasūtījumi/Jauns pakalpojums.
2. solis / Apstrādes solis
Pakalpojuma  pieprasītājam tiek sagatavots rēķins un nosūtīts uz iesniegumā norādīto kontaktinformācijas adresi vai e pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Saņemšanas solis
Pēc maksājuma saņemšanas  mikročipu nolasītājs tiek piegādāts  atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus