Izziņa par novietni no Novietņu reģistra
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Ikvienai fiziskai un juridiskai personai, kurai ir reģistrēta novietne Lauksaimniecības datu centrā, pēc īpaša pieprasījuma tiek sagatavota izziņa  par dzīvnieku skaitu un  stāvokli  novietnē.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Ganāmpulka īpašnieks, novietnes turētājsvai viņu pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Izziņa tiek sagatavota  tikai pēc apmaksas saņemšanas iestādes kontā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Izziņu  par dzīvnieku skaitu un  stāvokli Novietnē   var pieprasīt: Autorizējoties  www.ldc.gov.lv    Vienotā pieteikšanās sistēmā  sadaļā Iesniegumi, Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (LAD EPS)  lietotājs, ja LDC ir reģistrēts ganāmpulks un novietne, vai portālā www.Latvija.lv pakalpojums Iesniegums iestādei.
Pēc maksājuma saņemšanas iestādes kontā tiek sagatavota  atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Izziņa par novietni no Novietņu reģistra
Pasts Izziņa par dzīvnieku skaitu un Novietnes statusu
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 670274240
Fakss: 67027006
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits Izziņu par dzīvnieku skaitu un stāvokli novietnē var pieprasīt elektroniski ZM nozares                 Elektroniskājā pieteikšanās sistēmā ( EPS). Lietotājam jābūt reģistrētam ZM vienotajā klientu reģistrā ( tikai LAD klienti).
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasījumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus