Izziņa, kas sagatavota individuāli pēc personas pieprasījuma ( 14 dienu laikā) no LDC IS.
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Ikvienai fiziskai un juridiskai personai, kurai ir reģistrēta novietne ( objekts) vai ganāmpulks  Lauksaimniecības datu centrā, pēc īpaša pieprasījuma tiek sagatavota izziņa no Lauksaimneicības datu centrs informācijas sistēmas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Ganāmpulka īpašnieks, novietnes turētājsvai viņu pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Izziņa tiek sagatavota  tikai pēc apmaksas saņemšanas iestādes kontā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Izziņu  par dzīvnieku skaitu un  stāvokli Novietnē   var pieprasīt: Autorizējoties  www.ldc.gov.lv /   Vienotā pieteikšanās sistēmā / sadaļā Iesniegumi.
2.Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (LAD EPS)  lietotājs, ja LDC ir reģistrēts ganāmpulks un novietne.  

3. Pēc maksājuma saņemšanas iestādes kontā tiek sagatavota  atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Pasts Izziņa par dzīvnieku skaitu un Novietnes statusu
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 670274240
Fakss: 67027006
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits Izziņu par dzīvnieku skaitu un stāvokli novietnē var pieprasīt elektroniski ZM nozares  Elektroniskājā pieteikšanās sistēmā ( EPS). Lietotājam jābūt reģistrētam ZM vienotajā klientu reģistrā ( tikai LAD klienti).
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasījumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus