Izziņa, kas sagatavota individuāli pēc personas pieprasījuma ( 14 dienu laikā) no LDC IS.
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Ikvienai fiziskai un juridiskai personai, kurai ir reģistrēta novietne ( objekts) vai ganāmpulks  Lauksaimniecības datu centrā, pēc īpaša pieprasījuma tiek sagatavota izziņa no Lauksaimneicības datu centrs informācijas sistēmas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Ganāmpulka īpašnieks, novietnes turētājsvai viņu pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Izziņa tiek sagatavota  tikai pēc apmaksas saņemšanas iestādes kontā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums izziņas pieprasījumam (Veidlapa Nr. 1)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1