Datu labošana dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Datu labošana  uz iesnieguma pamata veiktiem labojumiem  ( tsk. skaitā elektroniskajā ziņojumu sistēmā iesniegtiem iesniegumiem)  dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā,    piemēro maksu saskaņā ar LDC cenrādi.  
Elektroniskās ziņošanas sistēmas lietotāji  bezmaksas 3 mēnešu laikā pēc datu ievades paši var anulēt kļūdaini ievadītus notikumus, izņemot kustību (pārvietošanu un īpašnieka maiņu) un dzīvnieku atjaunošanu reģistrā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Datus par lauksaimniecības dzīvniekiem var labot tikai ganāmpulka īpašnieki vai to pilnvarotās personas, kuras reģistrētas   lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā  valsts informācijas sistēmā "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Termiņš:
Datu  labošana (tai skaitā jau reģistrētu notikumu vai datu pievienošana, ja ir saņemts iesniegums ( tsk. elektroniski iesniegts iesniegums).

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Iesnieguma par datu labošanu saņemšana
Iesniegumā vai Elektroniskā ziņošanas sistēmā  sadaļā iesniegumi lietotājs sniedz informāciju, kādi dati par dzīvnieku, ganāmpulku vai novietni ir jālabo.  Datu labošana    uz iesnieguma pamata  ir maksas pakalpojums.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Pasts Datu labošana dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027240
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Rēķina sagatavošana un nosūtīšana par datu labošanu
Pēc iesnieguma saņemšanas par datu labošanu dzīvnieku, ganāmpulku vai novietņu reģistrā, iesniedzējam tiek nosūtīts uz e-pastu rēķins.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Iesnieguma izpilde
Datu labošanu veic pēc maksājuma saņemšanas Lauksaimniecības datu centrs kontā, pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Datu labošana dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā