Izziņa no datu bāzes par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistru
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Ikvienai fiziskai un juridiskai personai, kurai ir reģistrēts  ganāmpulks  Lauksaimniecības datu centrā pēc īpaša pieprasījuma tiek sagatavota  izziņa   par  ganāmpulka stāvokli uz norādīto datumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Ganāmpulka īpašnieks vai viņa pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Pēc pieprasījuma un maksājuma saņemšanas  Lauksaimneicības datu centrā  , tiek izgatavota izziņa.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Izziņu  par dzīvnieku skaitu un  stāvokli ganāmpulkā  var pieprasīt: Autorizējoties  www.ldc.gov.lv /   Vienotā pieteikšanās sistēmā  sadaļā/ Iesniegumi.  

2. Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (LAD EPS)  lietotājs, ja LDC ir reģistrēts ganāmpulks.

3. Ja izziņu pieprasa elektroniskā dokumenta vai papīra formā,  izziņa tiek  sagatavota  atbilstoši pieprasīšanas izvēlei,  tikai pēc rēķina apmaksas.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Pasts Izziņa par Ganāmpulku no Ganāmpulku reģistra
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027240
Fakss: 67027006
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits Ja ganāmpulka īpašnieks vēlas pieprasīt un saņemt izziņu ZM EPS sistēmā, ir jābūt reģistrētam  LAD EDS lietotājam.  Tikai pēc maksājuma saņemšanas LDC kontā, tiek sagatavota izziņa par ganāmpulku.
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus