Licence akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Licence apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, kas dod nodokļu maksātājam tiesības ražot, pārstrādāt, uzglabāt, ievest, saņemt, nosūtīt vai veikt citas darbības ar akcīzes precēm, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Speciālo atļauju (licenci) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai var saņemt komercreģistrā reģistrēts komersants.
Termiņš:
Standartlaiks – 2 nedēļas.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 1mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk -VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (https://eds.vid.gov.lv/login/ Dokumenti – No veidlapas –  Akcīzes preču licenču un sertifikātu iesniegumi -  Iesniegums speciālas atļaujas (licences) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai), jāaizpilda iesniegums un tam pievieno dokumentus, kas noteikti Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.662 19.1.punktā.
Komercdarbība ar akcīzes precēm atļauta tikai darbības vietā, kurā reģistrēta nodokļu maksātāja juridiskā adrese vai struktūrvienība.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva.

Valsts nodevu likmes nosaka Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumi Nr.662 (63.4.1.punkts).
Valsts nodeva noteikta par katru akcīzes preču veidu (ja norāda vairākus akcīzes preču veidus, valsts nodeva summējas).
Lai pārreģistrētu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, ja speciālo atļauju (licenci) nepapildina ar jaunu akcīzes preču veidu, maksā valsts nodevu 28 euro apmērā.

Valsts nodeva par licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju jāmaksā Valsts kases, reģ.Nr.90000050138
norēķinu kontā Nr.LV32TREL1060000921400 (Valsts kase, BIC kods TRELLV22).
Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un licences veids vai sērija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Speciālā atļauja (licence)  komersantam tiek nosūtīta elektroniski – VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

VID www.vid.gov.lv sadaļā “Publiskojamo datu bāze” ir pieejama informācija par izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma